TRYGHED - OG TID TIL DIG

Velkommen til Ikast Tandlægecenter.

Vi er en topmoderne digitaliseret tandklinik hvor alle former for tandpleje foretages i et afslappet miljø, med stor respekt for den enkeltes behov.

  

 

 

 

Tandlæge Anette Frandsen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Gert Hansen, Ikast Tandlægecenter

Anette Frandsen, tandlæge

Gert Hansen, tandlæge

Tandlæge Helene Pedersen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Stefan Østergaard, Ikast Tandlægecenter

Helene Pedersen, tandlæge

Stefan Østergaard, tandlæge

Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader:

800,00- 1050,00 kr.

 

Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader:

1100,00- 1250,00kr.

 

Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) i stor kindtand:

4800,00- 5300,00kr.

(Molar), i undermunden (uden stifter og opbygning):

 

Rodbehandling i fortand, overkæbe (eks. fyldning):

1350,00- 1.500,00 kr.

(Fast tilskud fra den offentlige sygesikring)

 

Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden:

2.000,00 - 2.500,00 kr.

Ekskl. fyldning

 

 

Bro 3 led. Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden:

15.000,00 - 16.500,00 kr.

Metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning)

 

Operativ fjernelse af visdomstand, ikke ekstraktion:

2.100,00- 2.380,00 kr.

Ekskl. bedøvelse og røntgen. Fast tilskud fra den offentlige sygesikring

 

Lokal bedøvelse:

Injektion: 285,00 kr.

Lattergas: 520,00 kr.

Dobbelt bedøvelse: 779,00 kr.

 

Priserne for ydelser med tilskud fra Sygesikringen er ens for alle tandlæger i Danmark.

 

Disse priser kan ses her

PARODONTOSE

Almindelig parodontalbehandling består af tandrensning og instruktion.

Parodontal behandling går ud på at bekæmpe parodontosen ved at rense tandsten og bakteriebelægninger af tænderne, instruere grundigt i hjemmerenhold og orientere om relevante risikofaktorer for udvikling af parodontose.

 

Hvis parodontose ikke behandles ender sygdomsforløbet med at tænderne bliver løse og falder ud. Når en parodontalbehandling lykkes standser man den negative udvikling så tænderne kan beholdes.

TANDRENSNING

Når vi renser dine tænder fjerner vi først de hårde belægninger (tandsten) og bløde belægninger (plak) på tænderne, over tandkødsniveau, derefter pudses tænderne med en særlig pudsepasta for at fjerne misfarvninger.

 

Ved en tandbørstning får man sjældent fjernet alle bakterier (plak) på tænderne. Hvis de ikke fjernes, forkalker de og bliver til tandsten. Tandsten har en meget ru overflade og giver derfor yderligere grobund for bakteriebelægninger.

 

Tandstenen og bakteriebelægningerne ligger langs tandkødet, og kan virke irriterende og føre til tandkødsbetændelse. Hvis belægninger og tandsten på tænderne fjernes, og tænderne efterfølgende holdes rene, forsvinder tandkødsbetændelsen i løbet af få dage og tandkødet bliver atter sundt.

 

Når du regelmæssigt får foretaget en Tandrensning, gør det din hverdag lettere, når du skal børste dine tænder. Når tænderne er glatte, er de nemmere at børste rene og jo renere tænder du har, jo mindre er risikoen for at udvikle tandkødsbetændelse og evt. senere parodontose.

BEDØVELSE

Forskellige mennesker- forskellige smertetærskler.

 

Det er meget individuelt hvornår det er nødvendigt at lokalbedøve inden tandbehandling, det afgør vi i tæt dialog med dig, og vi venter altid på at bedøvelsen virker inden behandlingen startes.

 

For nogle af vore patienter er det nødvendigt at møde i ekstra god tid for at få lagt bedøvelsen og så efterfølgende ligge 15-30 min i massagestolen mens vi venter på virkningen.

 

Vi har mulighed for at smøre med ”tryllecreme” som bedøver slimhinden inden bedøvelsen lægges.

PLASTFYLDNINGER

Med de moderne plast materialer er vi i stand til at reparere de fleste tænder efter caries angreb eller andre skader, så de ligner dine egne tænder.

 

I nogle tilfælde er tanden dog så beskadiget at det er nødvendigt med en krone

RODBEHANDLING

Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles?

 

De fleste rodbehandlinger skyldes, at et hul i tanden (caries) når igennem tandbenet og helt ind til nerven (pulpa), så bakterier trænger ind og giver betændelse i nerven. Tandnerven ligger inde i rodkanalen i midten af tandroden. Smerter fra følsomme tandhalse eller revnede tænder kan i nogle tilfælde kun fjernes ved, at man rodbehandler tanden.

 

En rodbehandling kan også blive nødvendig, hvis der tidligere har været et dybt hul i tanden, og fyldningen derfor ligger tæt på nerven, eller hvis tanden har været udsat for et slag (traume). I tænder, som er blevet behandlet med en krone, kan tandnerven i sjældne tilfælde gå til grunde, og bakterier kan efterfølgende invadere det døde væv.

 

Det er altså bakterier og deres affaldsstoffer, som giver en kronisk betændelse i tandnerven. En rodbehandling og fjernelse af tandnerven er nødvendig, ellers vil bakteriernes affaldsstoffer brede sig ud af tanden og udvikle rodspidsbetændelse. Har betændelse spredt sig til en rodspidsbetændelse, kan tanden fortsat godt reddes med en rodbehandling,  prognosen er bare lidt dårligere.

 

En rodbehandling kan altså være nødvendig for at fjerne både en levende, en betændt eller en død bakteriefyldt nerve.

BIDHÆVNING

Vi genopbygger og rekonstruerer det slidte tandsæt.

 

Når tænderne slides meget, kan man komme til at se trist og sammenbidt ud, derudover kan man få spændingshovedpine og kæbeledssmerter Så kan en bidhævning komme på tale.

 

Ved bidhævning rekonstruerer og genopbygger vi det slidte tandsæt.

 

Det betyder, at en sund tyggefunktion bliver genetableret samtidig med, at dit ansigt kommer til at se mere harmonisk ud.

FJERNELSE AF TÆNDER

Vores absolutte fokus er på at bevare din tænder længst muligt, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt at fjerne tænder, som ikke er bevaringsværdige.

 

Ved fjernelse af en eller flere tænder gør vi alt, hvad vi kan, for at du skal opleve mindst muligt ubehag.

KRONE- OG BROBEHANDLING

Vi får alle kroner og broer fremstillet på et anerkendt dansk (jysk) laboratorium. Dette gør vi for at sikre det absolut bedste resultat. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

 

Hvad er en krone?

Hvis du har en defekt tand, som det ikke længere er forsvarligt eller muligt at reparere med en fyldning, så det kan holde, er det nødvendigt med en krone. Den vil gøre tanden mere holdbar og skal sikre, at tanden ikke knækker, så du derved risikerer at miste tanden.

 

Hvad er en bro?

Mistede tænder kan ofte erstattes af en bro. Der er dog grænser for, hvor mange tænder en bro kan erstatte. En lang bro kræver flere naturlige tænder til at bære den. Da en bro er cementeret fast på de naturlige tænder, vil den hurtigt komme til at føles som dine egne tænder. Broer bliver normalt lavet for, at du kan få flere tænder at tygge med, eller for at du kan få et pænere udseende.

KOSMETISK TANDBEHANDLING

Er du ked af udseendet på en eller flere af dine tænder, så tag en snak med os om det, og hør om mulighederne for at gøre dig glad for dit smil.

UDSKIFTNING AF SØLV MED PLAST/PORCELÆN

Tandfyldninger lever ikke for evigt.

 

Ved de regelmæssige undersøgelser tjekker vi om der skulle være revner eller andre indikationer på at dine fyldninger trænger til at blive skiftet.

Det kan også være at du gerne vil have skiftet en eller flere sølvfyldninger, for at få et pænere smil.

IMPLANTATKRONER

Vi har mulighed for at indoperere implantater på klinikken ved vores egen kirurg, efterfølgende specialfremstiller vi en krone til din ”nye tand”.

 

Vi får alle implantat-kroner og -broer fremstillet på et anerkendt dansk(jysk) laboratorium. Dette gør vi for at sikre det absolut bedste resultat. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten.

PERSONDATA-/INFO

Kære Patient

 

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

 

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

 

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

 

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

 

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

 

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

 

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring.  Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

 

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

 

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

 

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

 

 

 

 

Få mere information på Praktiserende Tandlægers patientside

Vestergade 2, 7430 Ikast

Telefon: 9715 6500

Mail: info@ikast-tand.dk, Cvr: 25069846

 

Åbningstider:

mandag-torsdag 8-17

fredag 8-15

Logo for Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Anette Frandsen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Gert Hansen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Helene Pedersen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Stefan Østergaard, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Anette Frandsen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Gert Hansen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Helene Pedersen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Stefan Østergaard, Ikast Tandlægecenter
Logo for Ikast Tandlægecenter
Logo for Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Anette Frandsen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Gert Hansen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Helene Pedersen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Stefan Østergaard, Ikast Tandlægecenter
Logo for Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Anette Frandsen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Gert Hansen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Helene Pedersen, Ikast Tandlægecenter
Tandlæge Stefan Østergaard, Ikast Tandlægecenter